Datum in kraj: 1661, april 5., Trst
Vsebina: Jezuitski rektor v Trstu daje privoljenje za prodajo mlina na Fužinah pri Ljubljani.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 57,0 x 38,5
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat izstavitelja, v leseni škatlici na pergamentnem traku, ohranjen
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave