Datum in kraj: 1665, junij 15., Ljubljana
Vsebina: Ljubljanski magistrat podeli travnik, imenovan Spanovia ob Ljubljanici.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 38,0 x 26,0
Ohranjenost: slika! delno odrezana
Pečat: pečat mesta Ljubljane, odpadel
Objave: Neobjavljena.

Prilagoditev pisave