Datum in kraj: 1673, marec 6., Ljubljana
Vsebina: Ljubljanski magistrat preda podedovano pristavo v Gradišču dedičem.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 39,0 x 30,5
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat mesta Ljubljane, v leseni škatlici na pergamentnem traku, ohranjen
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave