Datum in kraj: 1678, marec 5., Dunaj
Vsebina: Cesar Leopold I. potrjuje kovaškemu cehu iz Škofje Loke njegove stare pravice.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 24,5 x 31,5 (10 folijev; 2,5 prazna)
Ohranjenost: dobro ohranjena
Pečat: pečat izstavitelja na rumeni svileni vrvici, premer 12 cm, delno odkrušen
Objave: neobjavljena

O arhivu

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave