Datum in kraj: 1680, julij 1., Gradec
Vsebina: Cesar Leopold I. potrjuje Ljubljani mitninsko tarifo.
Original ali kopija: original
Snov: papir z vodnim znakom
Velikost v cm, št. fol.: knjiga (13 folijev)
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat manjka
Objave: Komatar, JB, str. 41, št. 73 (regest).

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave