Datum in kraj: 1687, december 9., Bratislava
Vsebina: Cesar Leopold I. poviša brate Taufferer (Franca Bernarda, Marka Antona in Vida Jakoba) v barone.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 27,0 x 34,0 (10 folijev, kodeks)
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat izstavitelja, v leseni škatlici na srebrni vrvici, ohranjen
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave