Datum in kraj: 1688, julij 3., Ljubljana
Vsebina: Magistrat v Ljubljani izdaja zadolžnico frančiškanom v Kamniku.
Original ali kopija: original
Snov: papir z vodnim znakom
Velikost v cm, št. fol.: 21,5 x 31,0 (dva folija)
Ohranjenost: dobra
Pečat: mali sodni pečat mesta Ljubljane, udarjen na papir čez vosek
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave