Datum in kraj: 1695, junij 28., Celovec
Vsebina: Jakob Ločnik (Loschnigg), vikar v Globasnici, o ustanovi pri jezuitih v Celovcu.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 24,5 x 32,5 (štirje foliji)
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečata jezuitskega kolegija v Celovcu in izstavitelja, ohranjena
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave