Datum in kraj: 1700, januar 1., s. l.
Vsebina: Gašper Pilat (Pillath), generalni vikar v Podjuni, o ustanovi pri jezuitih v Celovcu.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 33,0 x 38,5 (štirje foliji)
Ohranjenost: gornji rob ožgan
Pečat: pečata izstavitelja in jezuitskega kolegija, ohranjena
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave