Datum in kraj: 1700, maj 8., Dunaj
Vsebina: Cesar Leopold I. osvobodi bodočo posest Petra Antona Codellija pl. Fahnenfelda od predkupne pravice.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 70,0 x 67,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: veliki pečat izstavitelja, v leseni škatlici, izpadel
Objave: Neobjavljena. Opomba: korektura 30.12.1970.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave