Datum in kraj: 1702, junij 1., Celovec
Vsebina: Jakob Rohrmeister, župnik v Celovcu, o ustanovi pri jezuitih (glej tudi št. 135 in 145).
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 64,0 x 41,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečata jezuitskega kolegija in izstavitelja, v leseni škatlici na pergamentnem traku
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave