Datum in kraj: 1708, julij 28., Dunaj
Vsebina: Cesar Jožef I. potrdi bančno in veletrgovsko koncesijo Petru Antonu Codelliju pl. Fahnenfeldu.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 72,0 x 55,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: veliki pečat izstavitelja, v leseni škatlici na črno-rumeni svileni vrvici
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave