Datum in kraj: 1725, november 29., Ljubljana
Vsebina: Prodaja deželnoknežjih posesti mestu Ljubljana. Vicedomski vrtovi, domci, župa Kozarje in deželsko sodišče prehajajo v last mesta Ljubljane.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 21,5 x 33,5 (štirje foliji)
Ohranjenost: dobra
Pečat: trije mali pečati za prodajno komisijo in mali sodni pečat Ljubljane
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 153–159, št. 42; Komatar, JB, str. 42, št.79 (regest).

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave