Datum in kraj: 1727, april 5., Gradec
Vsebina: Cesar Karel VI. potrdi prodajo hiše mestu Ljubljani.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 27,0 x 34,0 (štirje foliji, kodeks)
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat izstavitelja, v leseni škatlici na črno-rumeni svileni vrvici, ohranjen
Objave: Komatar, JB, str. 42, št. 81 (regest).

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave