Datum in kraj: 1728, december 22., Ljubljana
Vsebina: Cesar Karel VI. potrjuje rekodiran red ljubljanskih pekov.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 27,0 x 32,0 (11 folijev, kodeks)
Ohranjenost: dobra
Pečat: veliki pečat izstavitelja, v leseni škatlici na svileni vrvici, zbit
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave