Datum in kraj: 1733, april 29., Ljubljana
Vsebina:
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.:
Ohranjenost: delno poškodovana od vlage
Pečat: /
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave