Datum in kraj: 1745, marec 11., Ljubljana
Vsebina: Kranjski deželni stanovi podele Jožefu pl. Nicolettiju kranjsko deželanstvo.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 70,0 x 64,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: brez pečatov, samo podpisi
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave