Datum in kraj: 1755, julij 15., Ljubljana
Vsebina: Ljubljanski škof Ernest grof Attems potrdi ustanovo Schillingovega beneficija v stolnici v Ljubljani.
Original ali kopija: original
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 22,5 x 34,0 (osem folijev, kodeks)
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat izstavitelja, ohranjen
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave