Datum in kraj: 1756, marec 12., Ljubljana
Vsebina: Bratovščina sv. Dizme o ustanovi Schillingovega beneficija v stolnici.
Original ali kopija: original
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 22,5 x 34,0 (šest folijev, kodeks)
Ohranjenost: dobra
Pečat: sedem pečatov, ohranjenih
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave