Datum in kraj: 1827, september 16., Ljubljana
Vsebina: Magistrat dovoljuje prepis domca z vrtom v Šentpetrskem predmestju št. 87 na zakonite dediče po umrlem Valentinu Capudru – na hčerke Margareto, Marijo in Gertrudo – z vsemi pravicami in dolžnostmi.
Original ali kopija: original
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 43,5 x 34,5 cm
Ohranjenost: dobra, na pregibih poškodovana
Pečat: štampiljka ljubljanskega magistrata
Objave: Neobjavljena.

O arhivu

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave