Datum in kraj: 1896, november 1., (Ljubljana)
Vsebina: Občinski svet mesta Ljubljane podeljuje ministru dr. Levu Bilinjskemu častno meščanstvo za zasluge za Ljubljano po potresu 1895.
Original ali kopija: kopija
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 36,5 x 46,5 (dva folija, vezano v usnje)
Ohranjenost: dobra
Pečat: viseč pečat, v leseni škatlici, delno okrušen
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave