Oton, vojvoda avstrijski, štajerski in koroški, gospod Kranjske in Marke zapoveduje, da mora vsakdo kdor kupi hišo v Ljubljani sodelovati z meščani pri plačevanju davkov in izvrševanju obveznih storitev. Kdor je s privilegijem davkov oproščen, mora vendar opravljati storitve. – Meščani smejo svoje denarne dolžnike in njihovo blago, kadar jih zatečejo v Ljubljani aretirati, če je bila pogodba sklenjena v mestu in je dolg nesporen.

Orig. perg. v MALj; prepis iz 16. stol. v privil. knjigi Ljubljane, fol. 1′. /SI ZAL LJU 333-2/
Obj.: Richter v Klunovem Archiv f. L. d. H. Krain II. und III. Heft, str. 237-238, št. 3; Klun, Dipl. Carn., str. 13, št. 2.
Prim.: Zwitter, Star. kranj. mesta, str. 40; S. Vilfan, Zgod. neposrednih davkov … v ZČ VI-VII. /1952-3/, str. 417-8.

Wir Ott von gots gnaden hertzog ze Osterreich ze Steyr vnd Kernden herren ze Chrayn auf der Marich vnd ze Portenaw. Tun chunt mit disem brif allen den die in sehent oder lesen horent daz wir wellen vnd gebieten daz furbaz nieman dhain haus chaufe in vnserr stat ze Laybach er diene denne da von vns vnd der stat mit steuren mit wachten vnd mit allen andern sachen als ander vnser purger da tünt. Wer auch die sind die hantuest habent daz si der statstewer vrey vnd ledig sullen sein so wellen wir doch vnd schaffen daz endlichen daz si mit wachte vnd mit pezzerung an mawren an graben vnd an brucken der stat helfen als ander vnser purger die der vreyung vmb die steur nicht enhabent. Wir tun auch die genade vnsern purggern von Laybach swer die sind die in gelten sullen vnd an laugen sind vnd in nicht geltent ist daz die wandlung vmb daz selbe gelt in der stat geschehen ist daz si die selben vnd ir gut verbieten mugen in der stat vntz daz in vergolten werd oder ein recht von in dar vmb wideruar in der stat ze Laybach. Vnd daz daz also stete vnd vnzebrochen beleibe geben wir in disen brif zu einem vrchund versigelten mit vnserm insigel. Der geben ist ze sand Veyt an sand Vlreichs tag nach Christes gepürde dreuzehen hundert jar dar nach in dem sechs vnd dreizzigistem jar.

/Od obešenega pečata ostal le perg. trak/

GZL III/2

Po originalu B. Otorepec

Ljubljana
Čitalnica
ponedeljek, torek, četrtek in petek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Ljubljani
Trdinova ulica 4, p. p. 1614
1001 Ljubljana
Sprejemna pisarna
ponedeljek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
petek: 8.00–12.00
Čitalnica:
T: +386 (0)1 306 13 20Sprejemna pisarna:
T:+386 (0)1 306 13 17
+386 (0)1 306 13 03
F: +386 (0)1 426 43 03
E: sprejemna@zal-lj.si
Kranj
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek, petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Gorenjsko Kranj
Savska cesta 8
4000 Kranj
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)4 280 59 00
F: +386 (0)4 202 44 48
E: zal.kra@zal-lj.si
Novo mesto
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek,petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
Skalickega ulica 1 (grad Grm)
8000 Novo mesto
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)7 394 22 40
F: +386 (0)7 394 22 48
E: zal.nme@zal-lj.si
Škofja Loka
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Škofji Loki
Partizanska cesta 1c
4220 Škofja Loka
   T: +386 (0)4 506 07 00
F: +386 (0)4 506 07 08
E: zal.skl@zal-lj.si
Idrija
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Idriji
Prelovčeva ulica 2
5280 Idrija
  T: +386 (0)5 372 22 70
F: +386 (0)5 372 22 71
E: zal.idr@zal-lj.si

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave