Vojvoda Viljem naroča grofu Hermanu Celjskemu, deželnemu glavarju na Kranjskem, naj pusti ljubljanske meščane voziti drva za kurjavo iz gozdov, kot je to stara navada in kot je odredil zadnjič, ko je bil v Ljubljani.

Orig. papir v MALj; prepis iz 16. stol. v privil. knjigi Ljubljane v MALj, fol. 49-49′. /SI ZAL LJU 333-14/
Obj.: Richter v Klunovem Archiv f. L. d. H. Krain, II. und III. heft, str. 249, št. 21; Klun, Dipl. Carn., str. 22, št. 21; Komatar v Jahresbericht ljublj. realke 1903/4, str. 18-19, št. 11.

Wir Wilhalm von gotes gnaden herczog ze Osterreich, ze Steyr, ze Kernden vnd ze Krain, graf ze Tyrol etc. Embieten dem edeln vnserm lieben getrewn graf Hermann von Cyli vnserm hauptmann in Krain oder seinem verweser an seiner statt vnser gnad vnd alles guot. Wir emphelhen dir ernstlich vnd wellen, daz du vnser burger ze Laybach auz den voersten vnd wealden prennholcz an all irrung lassest fuoren vnd nemen, als das von alter mit gewonhait herkomen ist vnd auch also als das verlassen ist, da wir am nachsten ze Laybach sein gewesen, wan wir das ernstlich maynen. Geben ze Wienn an mittichen vor Lucie virginis, anno etc. nonagesimo septimo.

Dominus dux per domini
consiliarii

/Pečat izstavitelja na hrbtu listine odkrušen./

GZL III/26

Po originalu B. Otorepec

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave