Rudolf IV., vojvoda avstrijski, štajerski, koroški in kranjski, grof tirolski etc. zapoveduje sodniku v Ljubljani, naj vrši krvno sodstvo nad podložniki Nemškega viteškega reda in ljubljanskega župnika v mestu in pomirju.

Orig. papir v MALj: /zgornji levi košček listine manjka/. /SI ZAL LJU 333-4/
Obj.: Schwind-Dopsch, Ausgewählte Urkunden zur Verfassungs-Geschichte, str. 230, št. 116; Komatar v Jahresbericht ljublj. realke 1903/4, str. 16, št. 4.
Prim.: Zwitter, Star. kranj. mesta, str. 34, 37.

Wir Ruodolf von gotes gnaden herzog ze Oestereich, ze Steyr, ze Kernden vnd ze Krain, graf ze Tyrol etc. Embieten vnserm getrewen n. dem richter ze Laybach vnser gnad vnd alles guot. Wir emphelhen dir vnd wellen gar ernstlich daz du hincz der Teuschenherren vnd hincz des pharrers daselbs ze Laybach holden vmb das bluot richtest vnd ouch dein wandel darvmb von in nemest in der stat vnd ouch in dem puorchfrid daselbs vnd des mit nichte lazzest wand das genczlich vnser will vnd meynung ist. Geben ze Wienn an phincztag vor Symonis et Jude apostolorum anno LXIIIIto.

Comes Vlricus
de Cylia

/Pečat izstavitelja na hrbtu listine pritisnjen v vosek pod papirjem./

GZL III/5

Po originalu B. Otorepec

Opomba:
Objavljena v Božo Otorepec, Dragan Matić, Izbrane listine Zgodovinskega arhiva Ljubljana (1320-1782), Transkripcije z regesti in komentarji, Ljubljana 1998, str. 19-20.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave