Notarski akt o vpeljavi duhovnika Christiana von Elchenrode v posest beneficija Slovanov, ki sta ga ustanovili mesti Ljubljana in Kranj v Aachnu.

Kopija na papirju iz 16. stol. v MALj.

/Listino je kritično objavil A. Luschin v. Ebengreuth v svoji razpravi »Windische Wallfahrer am Niederrhein« v Schumijevem Archiv für Heimatkunde II. Bd., str. 99-104 s pritegnitvijo kopije v Kapiteljskem arhivu v Ljubljani./

GZL IV/32

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave