Kaj je arhiv?

Arhiv je ustanova, ki pridobiva, hrani in daje v uporabo arhivsko gradivo.

V arhivskih depojih so shranjene ogromne količine zgodovinskih podatkov, zapisanih v različnih oblikah in hranjenih na raznih nosilcih:

  • uradni spisi, zapisniki in evidence,
  • listine,
  • načrti,
  • zemljevidi,
  • rokopisi,
  • fotografije,
  • razglednice,
  • avdio- in videoposnetki.

Predstavitveni film o arhivu

Kakšna je razlika med arhivom in knjižnico?

Arhivsko gradivo za razliko od knjig v knjižnicah vsebuje neposredne informacije o dogodkih in osebah, zato predstavlja primarni vir za raziskovalce zgodovine. Arhivsko gradivo je unikatno, saj praviloma obstaja le v enem izvodu.

Bistvena razlika je tudi v načinu ureditve gradiva. Knjižno gradivo je razvrščeno po vsebini in avtorjih, arhivsko gradivo pa po arhivskih fondih – v posameznem arhivskem fondu je tako vse gradivo nekega ustvarjalca gradiva ne glede na njegovo vsebino. Posledično mora raziskovalec, ki išče gradivo za določeno temo, pogosto iskati v različnih arhivskih fondih.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave