Privilegijska knjiga mesta Ljubljana, 1320–1744

V fondu Mesto Ljubljana, rokopisne knjige (SI_ZAL_LJU/0488) je med drugim tudi ljubljanska privilegijska knjiga z oznako Cod. XXV/1. Leta 1566 je Ljubljana dobila svojo privilegijsko knjigo, v katero so prepisali vse do tedaj podeljene privilegije in jo kasneje dopolnjevali še z novimi. Knjigo lahko razdelimo v dva sklopa. Prvi obsega 99 prepisov privilegijev, napisanih z isto roko, ki datirajo v čas med 1320 in 1566. Drugi sklop vsebuje 40 prepisov, nastalih med letoma 1566 in 1744, ki so jih prepisali razni pisarji. Vseh prepisov je 139 in so zapisani na 101 foliju.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave