Seminar in preizkus strokovne usposobljenosti

Uslužbenci javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom, morajo opraviti preizkus strokovne usposobljenosti pri pristojnem arhivu. Preizkus strokovne usposobljenosti lahko opravljajo tudi fizične osebe ali delavci pravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom v zasebni lasti.

Kot pripravo na preizkus strokovne usposobljenosti organiziramo strokovna usposabljanja v obliki enodnevnih seminarjev, na katerih kandidate seznanimo:

  • s slovensko javno arhivsko službo ter z dejavnostjo in pristojnostjo Zgodovinskega arhiva Ljubljana;
  • z arhivsko zakonodajo;
  • z upravljanjem z dokumentarnim in arhivskim gradivom v fizični in digitalni obliki;
  • z materialnim varstvom dokumentarnega in arhivskega gradiva;
  • z odbiranjem arhivskega gradiva iz dokumentarnega in izročanjem gradiva arhivu;
  • z izločanjem in uničevanjem dokumentarnega gradiva;
  • z izbranimi temami iz informatike.

Aktualno: Seminarji so organizirani dne 14. 2. in 16. 2. 2023. Več: https://www.zal-lj.si/2023/01/12/priprave-na-preizkus-strokovne-usposobljenosti-seminar-2/

Prijava na seminar

Prijavnica za seminar

Kotizacija za seminar

Cena programa znaša 60 € za posameznega udeleženca.

Cena vključuje strokovno predavanje, gradivo v elektronski obliki ter prigrizke in osvežilne napitke med odmorom.

Prijava na preizkus strokovne usposobljenosti

Preizkusi strokovne usposobljenosti se izvajajo na sedežu arhiva na naslovu Trdinova ulica 4, Ljubljana.

Prijavnica za preizkus

Cena preizkusa strokovne usposobljenosti

Cena preizkusa znaša 50 € za posameznega udeleženca.

Plačilo

Po opravljeni storitvi boste po izstavljenem računu nakazali zneske na transakcijski račun arhiva SI56 0110 0603 0375 185.

Informacije

Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko (01) 306 13 06 (tajništvo) ali nam pošljite svoja vprašanja po e-pošti na naslov prijave@zal-lj.si.

 

Udeleženci seminarja za preizkus strokovne usposobljenosti gledajo predstavitveni pano
Predavateljica
Predavatelj
Udeleženci seminarja za preizkus strokovne usposobljenosti
Udeleženci seminarja za preizkus strokovne usposobljenosti gledajo predstavitveni pano

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave