Domov >  Anketa

Človeški viri v povezavi z e-gradivom v arhivih – raziskava z vprašalniki

Spletna raziskava s področja človeških virov, ki upravljajo z e-gradivom v arhivih (Anketa ZAL) je bila izvedena v arhivskih ustanovah v Evropi. Raziskava je poskušala na podlagi vprašalnika definirati, katera znanja in veščine se pričakujejo od arhivskih delavcev ki upravljajo z e-gradivom, kakšna je njihova formalna izobrazba in ali se neprestano strokovno izobražujejo in usposabljajo. Raziskava je prav tako poskušala prikazati stopnjo njihovega profesionalnega zadovoljstva in delovne izpopolnjenosti pri delu z e-gradivom, katere  probleme vidijo kot največji strokovni izziv tekom svojega upravljanja z e-gradivom in kako si predstavljajo svojo lastno profesionalno prihodnost. Raziskava je potekala v obdobju od 15. marca do 7. junija 2017 in je zajela 96 sodelujočih iz 16 držav, od tega 53 moških in 43 žensk, v povprečju starih 42,2 leti. Sodelujoči v raziskavi prihajajo iz 64 institucij, od tega je 45 javnih arhivov, 19 pa jih uvrščamo med ostale arhivske ali sorodne institucije. Rezultati raziskave bodo predstavljeni 5. oktobra 2017 v okviru 28. zborovanja Arhivskega društva Slovenije.

Prikaz opravljanja spletne raziskave:

Raziskava se še vedno nadaljuje v državah Severne in Južne Amerike, Afrike in Avstralije. Dobljeni rezultati bodo objavljeni naknadno.

[ Povezava do anketnega vprašalnika  ]

Ljubljana
Čitalnica
ponedeljek, torek, četrtek in petek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Ljubljani
Trdinova ulica 4, p. p. 1614
1001 Ljubljana
Sprejemna pisarna
ponedeljek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
petek: 8.00–12.00
Čitalnica:
T: +386 (0)1 306 13 20Sprejemna pisarna:
T:+386 (0)1 306 13 17
+386 (0)1 306 13 03
F: +386 (0)1 426 43 03
E: sprejemna@zal-lj.si
Kranj
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek, petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Gorenjsko Kranj
Savska cesta 8
4000 Kranj
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)4 280 59 00
F: +386 (0)4 202 44 48
E: zal.kra@zal-lj.si
Novo mesto
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek,petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
Skalickega ulica 1 (grad Grm)
8000 Novo mesto
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)7 394 22 40
F: +386 (0)7 394 22 48
E: zal.nme@zal-lj.si
Škofja Loka
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Škofji Loki
Partizanska cesta 1c
4220 Škofja Loka
   T: +386 (0)4 506 07 00
F: +386 (0)4 506 07 08
E: zal.skl@zal-lj.si
Idrija
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Idriji
Prelovčeva ulica 2
5280 Idrija
  T: +386 (0)5 372 22 70
F: +386 (0)5 372 22 71
E: zal.idr@zal-lj.si

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave