Spoštovani,

obveščamo vas, da bo strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom, v torek 4. oktobra 2016 ob 9. uri, v dvorani B, na Trgovinski zbornici Ljubljana, Dimičeva 13, Ljubljana.

Strokovno usposabljanje poteka predvidoma do 14. ure, in je razdeljen na splošni in posebni del.

Splošni del (od 9.00 do 11.15) je skupen za vse udeležence, potekal bo v dvorani B in obsega:

 • razvoj arhivistike in arhivov v Sloveniji
 • predstavitev zakonskih in podzakonski aktov, ki urejajo arhivsko področje
 • namen varstva DG in AG
 • dolžnosti javnopravnih oseb v zvezi z varstvom DG in AG
 • pravila pisarniškega poslovanja
 • načine urejanja DG v stalni zbirki
 • načine varovanja DG pred poškodbami, uničenjem in izgubo
 • roke hranjenja DG
 • digitalizacijo DG
 • pogoji za pravno veljavno hrambo gradiva v digitalni oblik

Predavatelja: Hana Habjan, arhivistka  in Žiga Železnik, arhivski svetovalec (digitalizacija, e-arhivi).

ODMOR 11.15 – 11. 45

po odmoru bo posebni del (11.45-14.00), kjer se udeleženci razporedijo po posameznih področjih:

Vzgoja in izobraževanje (vrtci, šole, univerze, dijaški domovi) ostanejo v dvorani B, predavateljica Elizabeta Eržen Podlipnik, arhivistka.

Uprava (upravne enote, občine, Finančna uprava, Geološki zavod, Zavod za zaposlovanje), dvorana D, predavateljica Nataša Budna-Kodrič, arhivska svetovalka.

Kultura in šport ( Zavod za turizem in kulturo, muzeji), sejna soba, pritličje, predavateljica mag. Marjana Kos, arhivska svetovalka.

Gospodarstvo (Komunala Kočevje), sejna soba I, visoko pritličje, predavatelj Janez Bregar, arhivist.

Sociala in zdravstvo (VDC, Domovi starejših občanov) v učilnici Krim, stavba poleg desno, v pritličju, predavatelj Dušan Bahun, arhivski svetovalec.

Pravosodje (sodišča) v učilnici Golovec, stavba poleg desno, v pritličju, predavatelj Žarko Bizjak, arhivist z magisterijem.

Posebni del obsega (11.45 – 14.00):

 • zakonske obveznosti, ki urejajo DG na področju, s katerega prihajajo udeleženci
 • kategorije DG, ki imajo lastnosti AG, glede na dejavnost
 • načine in postopke izročanja AG arhivu
 • varstvo tajnosti osebnih in drugih podatkov
 • konkretna navodila glede urejanja in popisovanja AG v postopku izročanja arhivu.

Priročnik na USB-ju dobite na samem seminarju.

Parkiranje je brezplačno urejeno v garaži Trgovinske zbornice (to je v isti stavbi kot je Gospodarska zbornica Slovenije). Ob vstopu je zapornica, kjer pritisnete gumb in poveste, da ste prišli na seminar.

Prilagoditev pisave