Notranja pravila za zajem in hrambo – uvodni seminar

Notranja pravila za zajem in hrambo – uvodni seminar

Notranja pravila za zajem in hrambo – uvodni seminar Arhiv Republike Slovenije v okviru projekta e-ARH.si: ESS 2016-2020 v četrtek, 18. 5. 2017 pripravlja enodnevni seminar, ki je namenjen pridobitvi dodatnih strokovnih znanj s področja priprave in sprejema notranjih...
Arhivalija meseca (maj 2017)

Arhivalija meseca (maj 2017)

Prigode iz sodnijskih spisov Ko je leta 1939 začel izhajati časopis Politikin Zabavnik, je drugo stran časopisa dolgo zapolnjevala rubrika »Saj ni res … pa je!«. Tudi med pregledovanjem arhivskega gradiva se občasno pojavi kakšen dokument, ki nam ponudi zgodbo, ki bi...
Prilagoditev pisave