Notranja pravila za zajem in hrambo – uvodni seminar

Arhiv Republike Slovenije v okviru projekta e-ARH.si: ESS 2016-2020 v četrtek, 18. 5. 2017 pripravlja enodnevni seminar, ki je namenjen pridobitvi dodatnih strokovnih znanj s področja priprave in sprejema notranjih pravil.

Termin usposabljanja: 18. 5. 2017
Lokacija usposabljanja: Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska 1, avla (1. nadstropje)

Rok prijave in način prijave: Prijavnico za seminar pošljite do vključno 15. 5. 2017 do 12. ure na elektronski naslov: ars(at)gov.si.

Prijavnica (doc|| pdf)

Program seminarja (doc|| pdf)

Opomba: Število mest je omejeno. Na voljo je le 50 mest.
Za informacije o številu prijavljenih se prosimo obrnite na tel.: 01 24 14 236.

Namen usposabljanja: Dodatno strokovno usposabljanje za pridobitev znanj s področja priprave in sprejema notranjih pravil
Cilji usposabljanja: Uslužbencem javnopravnih oseb (po ZVDAGA) celovito predstaviti notranja pravila kot instrument za zagotavljanje varstva arhivskega gradiva v digitalni obliki (v skladu z ZVDAGA)
Pridobljene kompetence: Poznavanje predpisov in osnovne terminologije s področja notranjih pravil, poznavanje postopkov priprave, sprejema in vzdrževanja notranjih pravil, razlikovanje vrst notranjih pravil
Stroški seminarja: Seminar je brezplačen

Informacije o seminarju (doc|| pdf)

Obveščamo Vas, da bodo seminarji z enako vsebino ponovljeni tudi jeseni. Nekateri med njimi bodo organizirani v sodelovanju s pristojnimi regionalnimi arhivi, predvidoma v krajih oz. na sedežih regionalnih arhivov.

Vljudno vabljeni!

Prilagoditev pisave