Priprave na preizkus strokovne usposobljenosti

Zgodovinski arhiv Ljubljana v mesecu maju organizira priprave na preizkus strokovne usposobljenosti za uslužbence s področja uprave, pravosodja, izobraževanja, gospodarstva, zdravstva in sociale ter kulture in športa.

Izobraževanje bo 10. maja 2017, ob 9. uri, na Trgovinski zbornici, Dimičeva 13, Ljubljana (dvorana B).

V skladu z 8. odstavkom 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih mora imeti uslužbenec javnopravne osebe, ki upravlja z dokumentarnim gradivom, opravljen tudi preizkus strokovne usposobljenosti pri pristojnem arhivu.

Prijave sprejemamo do 20. 4. 2017 oz. do zapolnitve razpoložljivih mest.

Vabilo na strokovno usposabljanje maj 2017

Več informacij o seminarjih

Prilagoditev pisave