Plačilo izdajalcu

Dne 5. avgusta 1941 so Nemci napadli skupino partizanov Storžiškega bataljona v Verbičevi koči pod Storžičem. Partizani, slabo oboroženi, obkoljeni, presenečeni in brez izkušenj, se Nemcem niso mogli resneje upirati. Med poskusom pobega je padlo pet partizanov in tri partizanke. Policisti 181. policijskega rezervnega bataljona, ki so napad izvedli, so nato kočo zažgali, trupla ubitih partizanov pa zmetali v ogenj.[1]

Partizani so bili izdani in poveljnik tržiške orožniške postaje je političnemu komisarju kranjskega okrožja priporočil izdajalca za denarno nagrado. Orožniški mojster je zapisal, da je izdajalec naznanil, kje se nahaja oborožena komunistična banda in na podlagi te prijave so del te oborožene bande odkrili in uničili. S pomočjo te pomembne prijave naj bi tako lahko pravočasno in uspešno s policijsko akcijo ponovno vzpostavili mir v Tržiču. Ovaduh naj bi živel v revnih razmerah, bil Nemcem naklonjen in si zagotovo zasluži nagrado. Politični komisar je za nagrado odobril izplačilo 100 nemških mark iz denarja, ki so ga zasegli partizanom pri napadu 5. avgusta 1941.

Poveljnik orožniške postaje v Tržiču priporoča političnemu komisarju kranjskega okrožja, da izdajalca nagradijo z denarno nagrado. SI_ZAL_TRŽ/0001 Občina Tržič, t. e. 111, a. e. 1641.

Politični komisar je odobril nagrado 100 RM. SI_ZAL_TRŽ/0001 Občina Tržič, t. e. 111, a. e. 1641.

Glede virov je zanimivo, da se zapuščinski spis, ki bi se lahko nanašal na umrlega izdajalca, ni ohranjen. Prav tako ne najdemo skrbniškega spisa, ki bi se lahko nanašal na njegovo hčer. Tudi v evidencah zapuščinskih in skrbniških spisov poleg vpisov delovodniških številk za omenjena spisa ni nobenih opomb, kam naj bi bila spisa priključena oziroma premeščena (takšne opombe so bile v evidencah predpisane, vendar pa v praksi niso bile stoodstotno izvajane). V tem primeru bi lahko šlo tudi za kakšno povojno “čiščenje spomina” (oba spisa sta bila iz leta 1944). Seveda pa tega ne moremo trditi z gotovostjo. Najprej zato, ker se “izginotje” dogaja tudi povsem nevtralnim spisom, drugič pa bi se morali prepričati, da se omenjena spisa res nanašata na omenjeni osebi. Verjetnost pač ne more biti gotovost.

Sicer pa je bil dan napada na Storžiški bataljon v spomin na prve ljudi, ki jih je pobil okupator v tržiški okolici, po vojni občinski praznik, vse do ustanovitve nove države, ko so prazniki te vrste prišli iz mode.

Opomba:

[1] Jan, Ivan: Kokrški odred. Narodnoosvobodilni boj pod Karavankami I. Knjižnica NOV in POS 26/4, Ljubljana, 1980, str. 94–97.

Arhivski vir:

SI_ZAL_TRŽ/0001 Občina Tržič, t. e. 111, a. e. 1641.

Literatura:

Jan, Ivan: Kokrški odred. Narodnoosvobodilni boj pod Karavankami I. Knjižnica NOV in POS 26/4, Ljubljana 1980.

dr. Gorazd Stariha,

arhivski svetnik

Prilagoditev pisave