V skladu z 39., 53. in 54. členom Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih in 4. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom

Zgodovinski arhiv Ljubljana organizira sledeče delavnice za uslužbence, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom in že imajo opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom:

Delavnice bodo potekale v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, Mestni trg 27, 1000 Ljubljana, predavalnica P 1 (pritličje).

Delavnica se upošteva kot strokovno izobraževanje v skladu z 10. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/16).

Cena delavnice:
– za neposredne proračunske uporabnike: 40,00 EUR
– za posredne proračunske uporabnike: 50,00 EUR

Število prijav je omejeno. Prijavnica in informacije so na voljo na spletni strani arhiva http://zal-lj.splet.arnes.si/project/arhivske-delavnice/.

Prijave pošljite na elektronski naslov prijave@zal-lj.si. Prijavi priložite naročilnico ali jo prinesite s seboj na delavnico.

 

Prilagoditev pisave