Zgodovinski arhiv Ljubljana praznuje letos 120 let svojega delovanja. Obletnico z različnimi dogodki obeležuje skozi vse leto. Osrednji dogodek praznovanja bo razstava z naslovom Slovenci, začenjajo se novi časi … (1918–1920), ki bo v Zgodovinskem atriju Mestne hiše Ljubljana na ogled od 16. 10. do 27. 11. 2018.

Razstava je zadnja v ciklu treh razstav, ki jih je Zgodovinski arhiv Ljubljana v preteklih letih pripravil na temo 1. svetovne vojne. V prvi z naslovom Kuge, lakote in vojske – reši nas o gospod! so se avtorji osredotočili na prvo leto velike vojne na Kranjskem, v drugi z naslovom  V zaledju soške fronte pa so v ospredje postavili življenje izza avstrijskih obrambnih linij, ki je bilo v marsičem podrejeno kruti vojni stvarnosti.

Tokratna tretja razstava se osredotoča na prva leta po koncu 1. svetovne vojne, ki so bila ena najbolj prelomnih v vsej slovenski zgodovini. Prinesla so razpad habsburške monarhije in rojstvo nove države južnih Slovanov, v katero so se vključili tudi Slovenci. V središču razstave je mali človek, ki je najbolj občutil posledice minule vojne in političnih sprememb, ki so odločilno krojile njegov vsakdan. Avtorice so iz bogatega arhivskega gradiva izbrale nekaj ključnih dokumentov in fotografij, ki najbolj prepričljivo odražajo duh in problematiko obdobja med letoma 1918 in 1920, ki ga nista zaznamovala le težko pričakovani konec vojne in prehod v novo državo, temveč tudi boleča izguba Primorske in boj za severno mejo. Pereča je bila problematika številnih beguncev in vojnih invalidov, razsajale so španska gripa in nalezljive bolezni, denar je izgubljal veljavo. Zunanjo podobo države so krojili novi državni simboli in nova vladarska imena – kralj Peter in regent Aleksander, ki je junija 1920 prvič uradno obiskal Ljubljano in Gorenjsko. Slovenski jezik je dokončno izpodrinil nemščino, Slovenci smo dobili svojo univerzo. Za številnimi očeti in sinovi, ki so padli v vojni, pa je ostal le boleč spomin ter veliko število vojnih sirot in vdov, za katere je bilo treba ustrezno poskrbeti

Razstavo spremlja vsebinsko in slikovno zelo bogat razstavni katalog, ki obravnavano problematiko predstavi še bolj podrobno, ter zgibanke v slovenskem in angleškem jeziku.

Avtorice razstave: Elizabeta Eržen Podlipnik, Mira Hodnik, Dunja Mušič, Judita Šega

Koordinatorka razstave: Judita Šega

Oblikovanje razstave: Barbara Bogataj Kokalj, Studio Aleja, Radovljica

Več o razstavi lahko preberete v zgibanki.

Prilagoditev pisave