Javni razpis za direktorja Zgodovinskega arhiva Ljubljana

Ministrstvo za kulturo je 21. 2. 2020 v Uradnem listu Republike Slovenije in na Zavodu za zaposlovanje objavilo javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Zgodovinski arhiv Ljubljana.

Rok za prijavo je 23. 3. 2020.

Prilagoditev pisave