Spoštovani,

v skladu z 39., 53. in 54. členom Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 30/06, 24/14) in 3. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/16) vas obveščamo, da bo 

Zgodovinski arhiv Ljubljana izvedel

preizkus strokovne usposobljenosti

za uslužbence s področja IZOBRAŽEVANJA, GOSPODARSTVA, KULTURE IN ŠPORTA, ZDRAVSTVA IN SOCIALE, UPRAVE TER PRAVOSODJA.

 

v dneh od 18. 12. 2020 do 23. 12. 2020.

Glede na trenutno epidemiološko situacijo bo preizkus strokovne usposobljenosti predvidoma potekal preko aplikacije ZOOM. Datume in ure preizkusa strokovne usposobljenosti ter ostala navodila bodo prijavljeni prejeli po elektronski pošti, po zaključku roka za prijavo.

Cena preizkusa je 50,00 EUR.

Prijave zbiramo do vključno 3. 12. 2020 preko elektronske prijavnice, ki je dostopna na spletni strani http://zal-lj.si/prijavnica-za-preizkus-strokovne-usposobljenosti/.

Z lepimi pozdravi,

Dr. Zdenka Semlič Rajh

v.d. direktorice

Prilagoditev pisave