Spoštovani,

v skladu z 39., 53. in 54. členom Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 30/06, 24/14) in 3. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/16) vas obveščamo, da bo

Zgodovinski arhiv Ljubljana organiziral

priprave na preizkus strokovne usposobljenosti (seminar)
(za vse, ki še nimajo opravljenega preizkusa)

za uslužbence s področja IZOBRAŽEVANJA, GOSPODARSTVA, KULTURE IN ŠPORTA, ZDRAVSTVA IN SOCIALE, UPRAVE TER PRAVOSODJA.

Izobraževanje bo potekalo v dveh delih:

Prvi del bo potekal 16. marca 2021, ob 9. uri, preko aplikacije ZOOM, za vse udeležence.

Drugi del bo potekal preko aplikacije ZOOM za udeležence glede na področje:

16. marec 2021 ob 12.30 uri PRAVOSODJE, ob 12.30 uri ZDRAVSTVO IN SOCIALA,
ob 14. uri GOSPODARSTVO;

17. marec 2021 ob 9. uri KULTURA IN ŠPORT, ob 11. uri UPRAVA,
ob 13. uri IZOBRAŽEVANJE;

Cena seminarja: 60,00 EUR.

Število prijav je omejeno. Več informacij je na voljo na spletni strani arhiva www.zal-lj.si.

V skladu z 8. odstavkom 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih mora imeti uslužbenec javnopravne osebe, ki upravlja z dokumentarnim gradivom, opravljen tudi preizkus strokovne usposobljenosti pri pristojnem arhivu.

Preizkusi strokovne usposobljenosti bodo potekali predvidoma od 13. do 14. aprila 2021.

Cena preizkusa je 50,00 EUR.

Prijave na seminar in preizkus strokovne usposobljenosti zbiramo preko elektronske prijavnice, ki je dostopna na spletni strani http://zal-lj.splet.arnes.si/prijava-za-seminar/.

Prijave sprejemamo do vključno 10. 3. 2021 oz. do zapolnitve razpoložljivih mest.

Z lepimi pozdravi,

dr. Zdenka Semlič Rajh
direktorica

Prilagoditev pisave