Spoštovani,

v skladu z 39., 53. in 54. členom Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 30/06, 24/14 – Odl. US in 51/14) in 4. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/16) vas obveščamo, da bo 

Zgodovinski arhiv Ljubljana organiziral delavnice za uslužbence, ki delajo z dokumentarnim gradivom in že imajo opravljen preizkus strokovne usposobljenosti v naslednjih terminih:

  • vzgoja in izobraževanje: 2. 11. 2021 ob 9. uri
  • zdravstvo in sociala: 3. 11. 2021 ob 9. uri
  • kultura in šport: 3. 11. 2021 ob 11. uri
  • gospodarstvo: 4. 11. 2021 ob 9. uri
  • pravosodje: 9. 11. 2021 ob 9. uri
  • uprava, ljubljansko območje: 10. 11. 2021 ob 9. uri
  • uprava, obljubljansko območje: 11. 11. 2021 ob. 9. uri

Delavnice bodo potekale preko aplikacije ZOOM, trajale bodo največ 3 ure.

Delavnica se upošteva kot strokovno izobraževanje iz 10. člena Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/16).

Prijave sprejemamo do 25. 10. 2021 oz. do zapolnitve razpoložljivih mest.

Cena delavnice je 60,00 EUR.

Število prijav je omejeno. Prijavnica in več informacij je na voljo na spletni strani arhiva www.zal-lj.si.

Prijave zbiramo preko http://www.zal-lj.si/prijavnica-za-arhivsko-delavnico/. Prijavnica velja kot naročilnica.

Z lepimi pozdravi,

Zdenka Semlič Rajh, direktorica

Prilagoditev pisave