V Sokolskem domu v Škofji Loki bo od 14. 6. do 3. 7. 2022 na ogled razstava “Evropa in Evropejci 1950–2020”, ki obeležuje 70. obletnico nastanka Schumanove deklaracije. Pripravil jo je Zgodovinski arhiv Evropske Unije v Firencah in je bila prevedena v več jezikov, med drugim tudi v slovenskega. Kot »potujoča« razstava je v zadnjih dveh letih obiskovala številne arhivske in druge kulturne ustanove v Sloveniji. Tokratno gostovanje je organizirala škofjeloška enota Zgodovinskega arhiva Ljubljana.

Razstava dokumentov, fotografij in zapisov nas seznanja s pomembno vlogo Schumanove deklaracije v zgodovini evropskega povezovanja in nas spodbuja k razmišljanju o njenem pomenu v današnji Evropi in njeni prihodnosti. Prvi del je razdeljen na pet tematskih sklopov, katerih vodilo so ključna gesla Schumanove deklaracije – mir, solidarnost, združevanje, odprtost in sodelovanje. Drugi del omogoča stik s posamezniki, ki so bili vključeni v proces evropskega povezovanja ali so kako drugače povezani z njim. Predstavlja njihov vpogled na to, kaj pomeni biti Evropejec danes in kaj je to pomenilo v preteklosti.

Prilagoditev pisave