Spoštovani!

V skladu z 39., 53. in 54. členom Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 30/06 in 24/14) in 3. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/16) vas obveščamo, da bo 

Zgodovinski arhiv Ljubljana za vse, ki še nimajo opravljenega preizkusa strokovne usposobljenosti, organiziral

PRIPRAVE NA PREIZKUS STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI (SEMINAR)

za uslužbence javnopravnih oseb s področja IZOBRAŽEVANJA, GOSPODARSTVA, KULTURE IN ŠPORTA, ZDRAVSTVA IN SOCIALE, UPRAVE TER PRAVOSODJA in za imetnike arhivskega gradiva.

  1. oktobra 2022 (9.00 – 15.00)

za udeležence s področja

ZDRAVSTVA in SOCIALE, UPRAVE TER GOSPODARSTVA

  1. oktobra 2022 (9.00 – 15.00)

za udeležence s področja

KULTURE in ŠPORTA, ŠOLSTVA TER PRAVOSODJA

Usposabljanje bo potekalo v predavalnici Zgodovinskega arhiva Ljubljana, na naslovu TRDINOVA ULICA 4, LJUBLJANA.

 Preizkusi strokovne usposobljenosti bodo potekali predvidoma med 16. in 18. 11. 2022.

Cena seminarja: 60,00 EUR.

 Cena preizkusa: 50,00 EUR.

Prijave sprejemamo do vključno 9. oktobra 2022 oz. do zapolnitve razpoložljivih mest. Število prijav je omejeno.

V primeru poslabšanja epidemiološke slike bodo usposabljanja izvedena preko aplikacije ZOOM.

 Elektronska prijavnica na seminar in preizkus strokovne usposobljenosti je dostopna na spletni strani http://zal-lj.splet.arnes.si/prijava-za-seminar/.

Več informacij je na voljo na spletni strani arhiva www.zal-lj.si.

Prilagoditev pisave