1710, januar 11., Ljubljana

Domov > Digiteka > Listine > 1710, januar 11., Ljubljana Datum in kraj: 1710, januar 11., Ljubljana Vsebina: Arhivar Mark Jožef Perizhoff je pripravil izvleček oziroma prepis “kariernih dosežkov” grofa Eberharda Leopolda Ursini-Blagaja. Original...

1704, januar 31., Ljubljana

Domov > Digiteka > Listine > 1704, januar 31., Ljubljana Datum in kraj: 1704, januar 31., Ljubljana Vsebina: Marija Eleonora baronica Polhograjska potrjuje prejetje dednega deleža. Original ali kopija: original Snov: papir Velikost v cm, št. fol.: 20,0 x 31,0...

1682, september 9., Ljubljana

Domov > Digiteka > Listine > 1682, september 9., Ljubljana Datum in kraj: 1682, september 9., Ljubljana Vsebina: Henrik Julij baron Wernegkh in Albert Pelzhoffer se kot skrbnika plemiških otrok Posarelli v njihovo dobro odpovedujeta 101 enoti srebra. Original...

1480, julij 19., Ljubljana

Domov > Digiteka > Listine > 1480, julij 19., Ljubljana Datum in kraj: 1480, julij 19., Ljubljana Vsebina: Pismo Nikolaja Ravbarja, glavarja v Trstu in Pazinu, naslovljeno na brata Petra in Marka Morosinija. Original ali kopija: original Snov: papir Velikost...

1632, december 8., Ljubljana

Domov > Digiteka > Listine > 1632, december 8., Ljubljana Datum in kraj: 1632, december 8., Ljubljana Vsebina: Uršula Cvetkovič, rojena Barbo, priznava prejem predpisanega vdovskega deleža. Original ali kopija: original Snov: papir Velikost v cm, št. fol.:...
Prilagoditev pisave