Domov > Učne ure

Učne ure v arhivu

Zgodovinski arhiv Ljubljana v okviru svoje pedagoške dejavnosti organizira splošne predstavitve arhiva, tematske predstavitve določenih zvrsti arhivskega gradiva ter arhivsko pravljično delavnico za najmlajše. Prijave po telefonu ali elektronski pošti sprejemajo kontaktne osebe najmanj teden dni pred obiskom skupine.

Delovni listi

Delovni listi za vse vedoželjne. Preizkusi se v vlogi arhivskega detektiva in reši delovni list!
Namig: Kratki filmi so le klik stran (klikni me)

Delovni list Arhivstika ni dolgočasna veda

Kviz na temo “Arhivistika ni dolgočasna veda”

Delovni list primeren za predmet: ZGODOVINA
6. / 7. razred: obvezna tema Ostanki preteklosti (Spoznavamo zgodovino)
Stopnja: drugo/tretje triletje osnovne šole,
Srednja šola: 1. letnik srednjih šol

Delovni list na temo Kulinarika

Kviz na temo “Od jajca do jabolka ali od začetka do konca”
Delovni list primeren za predmet: ZGODOVINA, SLOVENŠČINA
8. razred: obvezna tema: Meje znanega sveta se razširijo
Stopnja: tretje triletje osnovne šole
Medpredmetne povezave: slovenščina, geografija
Stopnja: tretje vzgojno-izobraževalno obdobje

Rešitve

Delovni list Avtobilizem

Kviz na temo “Avtomobilizem na Kranjskem”

Delovni list primeren za predmet: ZGODOVINA
8. razred: obvezna tema Industrializacija, izbirna tema Prve kapitalistične velesile in izumi, ki so spremenili življenje ljudi)
9. razred: obvezni temi Gospodarske spremembe v 20. in 21. stoletju ter Slovenci v 20. in 21. stoletju, izbirna tema Od telegrafa do svetovnega spleta
Stopnja: tretje triletje osnovne šole

Rešitve

Delovni list MISKA MICA V ARHIVU

Miška Mica v arhivu

  • 4. in 5. razred osnovne šole: predmet Družba;
  • 6. razred osnovne šole: za predmet Zgodovina ter obvezna tema Ostanki preteklosti (Spoznavamo zgodovino).

Rešitve

Delovni list MISKA MICA IN EGIPCANSKI PREDNIKI

Miška Mica in njeni egipčanski predniki z gradu Fužine

  • 4. in 5. razred osnovne šole: predmet Družba;
  • 6. razred osnovne šole: predmet Zgodovina ter obvezna tema Ostanki preteklosti (Spoznavamo zgodovino) ter izbirna tema Začetki znanosti, umetnosti in verovanja.

Rešitve

Delovni list MISKA MICA IN LEOPOLDOVO PISMO

Miška Mica najde Leopoldovo pismo Rozaliji

  • 6. razred osnovne šole: predmet Zgodovina ter obvezna tema Ostanki preteklosti (Spoznavamo zgodovino).

Rešitve

Pedagoške ure

Arhiv v kovčku

Predstavitev arhivske dejavnosti se izvaja v obliki učne ure na terenu (šoli), kjer arhivist predstavi dejavnost Zgodovinskega arhiva Ljubljana (na splošno in regionalno).

Možne tudi izvedbe delavnic z reševanjem učnih listov.

Teme: arhivistika, avtomobilizem, kulinarika, Miška Mica

Za učence OŠ (4.–5. oz. 6. – 9. razred) in dijake SŠ (1. letnik).

Arhiv v kovčku 2
Arhiv v kovčku
Arhiv v kovčku 3

Učna ura za osnovnošolce, dijake, študente in druge skupine

Vsebina:

  • splošna predstavitev dejavnosti arhiva in prikaz zanimivejših primerkov arhivskega gradiva.
  • svet dogodivščin zvedave miške Mice in prijaznega arhivskega duhca Ferdija iz arhivskih pravljic o miški Mici.
  • pisanje z gosjimi peresi

Čas trajanja: ena šolska ura.

Kontakti za izvedbo delavnic

Kontaktne osebe

Enota v Ljubljani (mag. Marjana Kos, mag. Hana Habjan)

Enota za Gorenjsko Kranj (Martina Fekonja)

Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto (Dunja Mušič)

Enota v Škofji Loki (Elizabeta Eržen Podlipnik)

Enota v Idriji (Dejan Hvala)

Ljubljana
Čitalnica
ponedeljek, torek, četrtek in petek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Ljubljani
Trdinova ulica 4, p. p. 1614
1001 Ljubljana
Sprejemna pisarna
ponedeljek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
petek: 8.00–12.00
Čitalnica:
T: +386 (0)1 306 13 20Sprejemna pisarna:
T:+386 (0)1 306 13 17
+386 (0)1 306 13 03
F: +386 (0)1 426 43 03
E: sprejemna@zal-lj.si
Kranj
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek, petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Gorenjsko Kranj
Savska cesta 8
4000 Kranj
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)4 280 59 00
F: +386 (0)4 202 44 48
E: zal.kra@zal-lj.si
Novo mesto
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek,petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
Skalickega ulica 1 (grad Grm)
8000 Novo mesto
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)7 394 22 40
F: +386 (0)7 394 22 48
E: zal.nme@zal-lj.si
Škofja Loka
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Škofji Loki
Partizanska cesta 1c
4220 Škofja Loka
   T: +386 (0)4 506 07 00
F: +386 (0)4 506 07 08
E: zal.skl@zal-lj.si
Idrija
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Idriji
Prelovčeva ulica 2
5280 Idrija
  T: +386 (0)5 372 22 70
F: +386 (0)5 372 22 71
E: zal.idr@zal-lj.si

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave