Zgodovinski arhiv Ljubljana vošči vsem uslužbencem ter prijateljem in uporabnikom arhiva ob mednarodnem dnevu arhivov 9. junija in hkrati vabi v ponovno odprte čitalnice. Zgodovinski arhiv Ljubljana ob tej priložnosti tudi opozarja na nerešen prostorski problem Enote v Ljubljani, ki ji še vedno grozi deložacija zaradi odpovedi najemne pogodbe.

Mag. Mitja Sadek, direktor

Prilagoditev pisave