Spoštovani!

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 69. redni seji 14. aprila 2021 sprejela Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, s katerim se za sedem dni podaljšuje veljavnost Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 55/21).

Arhivi niso vključeni med izjeme, ki lahko ponujajo svoje storitve neposredno končnim uporabnikom.

Odlok velja do vključno 25. 4. 2021.

V tem času bodo čitalnice Zgodovinskega arhiva Ljubljana, tako na sedežu v Ljubljani, kot tudi na vseh enotah zaprte. Pregledovanje arhivskega gradiva v tem času ne bo mogoče. Če ste imeli določen termin za obisk, vam bomo dodelili drugega, ko bo čitalnica ponovno odprta.

Arhiv nemoteno posluje za vse, ki vlagate vloge za pridobitev overjenih kopij arhivskega gradiva v zvezi z upravnimi ali sodnimi postopki. V teh primerih se poslužite obrazcev, ki so pripravljeni na naši spletni strani Izdajanje dokumentov | Zgodovinski arhiv Ljubljana (zal-lj.si)

Spremljajte splošna priporočila objavljena na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

 Ostanite zdravi!

Prilagoditev pisave