Listine iz Zbirke listin Ljubljana, 1320–1955

Listine iz Zbirke listin Ljubljana, 1320–1955

Domov > Digiteka > Listine iz Zbirke listin (Enota v Ljubljani), 1320–1955 Listine iz Zbirke listin Ljubljana, 1320–1955 V Zbirki listin Ljubljana (SI_ZAL_LJU/0333) je 212 listin (1320–1955) in 80 kupnih pogodb (1702–1784). V digiteki so objavljene vse listine....
Privilegijska knjiga mesta Ljubljana, 1320–1744

Privilegijska knjiga mesta Ljubljana, 1320–1744

Domov > Digiteka > Privilegijska knjiga mesta Ljubljana, 1320–1744 Privilegijska knjiga mesta Ljubljana, 1320–1744 V fondu Mesto Ljubljana, rokopisne knjige (SI_ZAL_LJU/0488) je med drugim tudi ljubljanska privilegijska knjiga z oznako Cod. XXV/1. Leta 1566 je...
Zapisniki ljubljanskega mestnega sveta, 1521–1682

Zapisniki ljubljanskega mestnega sveta, 1521–1682

Domov > Digiteka > Zapisniki ljubljanskega mestnega sveta, 1521–1682 SI ZAL LJU/0488 Mesto Ljubljana, rokopisne knjige, Zapisniki mestnega sveta, stara serija (Cod. I) Zapisniki mestnega sveta, ki jih hrani Enota v Ljubljani, so v knjižni obliki,...
Popisi prebivalstva, 1830–1931

Popisi prebivalstva, 1830–1931

Domov > Digiteka > Popisi prebivalstva, 1830–1931 Popisi prebivalstva, 1830–1931 Zgodovinski arhiv Ljubljana v sodelovanju z Inštitutom za novejšo zgodovino digitalizira in na spletnih straneh SIstory objavlja bogato zbirko popisov prebivalstva, ki jih hranijo...
Zapisniki sej Mestnega ljudskega odbora Ljubljana, 1945–1955

Zapisniki sej Mestnega ljudskega odbora Ljubljana, 1945–1955

Domov > Digiteka > Zapisniki sej Mestnega ljudskega odbora Ljubljana, 1945–1955 Zapisniki sej Mestnega ljudskega odbora Ljubljana, 1945–1955 Objavljeni so digitalizirani zapisniki sej Mestnega ljudskega odbora Ljubljana iz fonda Mestni ljudski odbor Ljubljana,...
Prilagoditev pisave