Listine iz Zbirke listin Ljubljana, 1320–1955

Listine iz Zbirke listin Ljubljana, 1320–1955

Domov > Digiteka > Listine iz Zbirke listin (Enota v Ljubljani), 1320–1955 Listine iz Zbirke listin Ljubljana, 1320–1955 V Zbirki listin Ljubljana (SI_ZAL_LJU/0333) je 212 listin (1320–1955) in 80 kupnih pogodb (1702–1784). V digiteki so objavljene vse listine....
Listine iz Zbirke listin Škofja Loka, 1504–1842

Listine iz Zbirke listin Škofja Loka, 1504–1842

Domov > Digiteka > Listine iz Zbirke listin (Enota v Škofji Loki), 1504–1842 Listine iz Zbirke listin Škofja Loka, 1504–1842 V Zbirki listin Škofja Loka (SI_ZAL_ŠKL/0408) je 27 listin (1504–1842), trije cehovski urbarji (1522–1603) in štiri cehovska učna pisma...
Privilegijska knjiga mesta Ljubljana, 1320–1744

Privilegijska knjiga mesta Ljubljana, 1320–1744

Domov > Digiteka > Privilegijska knjiga mesta Ljubljana, 1320–1744 Privilegijska knjiga mesta Ljubljana, 1320–1744 V fondu Mesto Ljubljana, rokopisne knjige (SI_ZAL_LJU/0488) je med drugim tudi ljubljanska privilegijska knjiga z oznako Cod. XXV/1. Leta 1566 je...
Zapisniki ljubljanskega mestnega sveta, 1521–1682

Zapisniki ljubljanskega mestnega sveta, 1521–1682

Domov > Digiteka > Zapisniki ljubljanskega mestnega sveta, 1521–1682 SI ZAL LJU/0488 Mesto Ljubljana, rokopisne knjige, Zapisniki mestnega sveta, stara serija (Cod. I) Zapisniki mestnega sveta, ki jih hrani Enota v Ljubljani, so v knjižni obliki,...
Popisi prebivalstva, 1830–1931

Popisi prebivalstva, 1830–1931

Domov > Digiteka > Popisi prebivalstva, 1830–1931 Popisi prebivalstva, 1830–1931 Zgodovinski arhiv Ljubljana v sodelovanju z Inštitutom za novejšo zgodovino digitalizira in na spletnih straneh SIstory objavlja bogato zbirko popisov prebivalstva, ki jih hranijo...
Prilagoditev pisave