GZL IV/73 – 1521, julij 4. Gradec

Domov > Publikacije na spletu > Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku IV > 1521, julij 4. Gradec Nadvojvoda Ferdinand Avstrijski potrjuje privilegije in svoboščine mesta Ljubljane. Prepis iz 16. stol. v privil. knjigi Ljubljane v MALj, fol....

GZL IV/72 – ok.1510-1520 s.d.

Domov > Publikacije na spletu > Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku IV > /Ok. 1510-1520/ s.d. Prior in konvent avguštinskega reda pri sv. Jakobu v Ljubljani vidimirajo listino 1463, december 10. Kranj /gl. GZL III/74/. Neoverovljen prepis na...

GZL IV/71 – ok.1510-1520 s.d.

Domov > Publikacije na spletu > Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku IV > /ok. 1510-1520/ s. d. Prior in konvent avguštinskega reda pri sv. Jakobu v Ljubljani vidimirajo listino 1463, december 30. Dunajsko Novo mesto /gl. GZL III/75/. Neoverovljen...

GZL IV/70 – ok.1510-1520 s.d.

Domov > Publikacije na spletu > Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku IV > /ok. 1510-1520/ s. d. Prior in konvent avguštinskega reda pri sv. Jakobu v Ljubljani vidimirajo listino 1418, oktober 1. s. l. /Gl. GZL III/38/. Neoverovljen prepis na papirju...

GZL IV/69 – 1517, oktober 10. Baden

Domov > Publikacije na spletu > Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku IV > 1517, oktober 10. Baden Cesar Maksimilijan I. skrajša obvezno dobo skladiščenja v Ljubljani od šestih tednov na tri dni, ker so se zaradi tega trgovci izogibali Ljubljane....
Prilagoditev pisave