Kaj je arhiv?

Kaj je arhiv?

Domov > Prvič v arhivu > Kaj je arhiv? Kaj je arhiv? Arhiv je ustanova, ki pridobiva, hrani in daje v uporabo arhivsko gradivo. V arhivskih depojih so shranjene ogromne količine zgodovinskih podatkov, zapisanih v različnih oblikah in hranjenih na raznih...
Kaj hranimo?

Kaj hranimo?

Domov > Prvič v arhivu > Kaj hranimo? Kaj hranimo? Zgodovinski arhiv Ljubljana v svojih petih enotah hrani okoli 16.000 tekočih metrov arhivskega gradiva. Ta količina vsako leto narašča z novimi prevzemi. Vsebina večine gradiva se nanaša na območje, za katerega...
Kako začeti z raziskovanjem?

Kako začeti z raziskovanjem?

Domov > Prvič v arhivu > Kako začeti z raziskovanjem? Kako začeti z raziskovanjem? Doma Pred obiskom arhiva v literaturi ali na svetovnem spletu pridobite čim več natančnih podatkov o gradivu, ki ga iščete. Osnovne podatke o arhivskem gradivu, ki ga hranimo v...
Arhivski slovarček

Arhivski slovarček

Domov > Prvič v arhivu > Arhivski slovarček Arhivski slovarček Arhiv: ustanova, ki opravlja javno službo pridobivanja, hrambe in posredovanja arhivskega gradiva. Arhivski fond: celota arhivskega gradiva enega ustvarjalca, ki je bilo zbrano oziroma je nastalo v...
Prilagoditev pisave